צור קשר

פרטי התקשרות

מיקום: כפר מונאש, ת.ד 652
מיקוד 42875

אחראי מחלקה: איילת חרזי -
מזכירת המועצה הדתית

זמני פעילות: 16:00 – 08:00

טלפון: 04-6301140

פקס: 09-7880058

דוא"ל: m-datitk@zahav.net.il