טופס מכירת חמץ

טופס מכירת חמץ המועצה הדתית עמק חפר - פסח תשפ"ב

אני ממנה בזאת את המועצה הדתית עמק חפר או מי מטעמה להיות שליחה ולמכור את החמץ שיהיה ברשותי
ביום יג׳ ניסן תשפ״ב 14/4/2022 כפי הנוסח הנמצא אצל מרן הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר שליט"א

טלפון