אודות המועצה

המועצה הדתית עמק חפר אחראית על מתן שירותי דת לכל אוכלוסיית המועצה, ועושה זאת על פי הגישה "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

בתחום המועצה האזורית עמק חפר 40 בתי כנסת, 36 בתי עלמין מקומיים, 2 בתי עלמין אזוריים ובית עלמין אחד לחסרי דת.

המטרה המרכזית של המועצה הדתית היא הספקת שירותי דת באופן מיטבי לתושבי יישובי האזור.

את המטרה הזו מיישמת המועצה על ידי הכשרת מבני דת ביישובי המועצה ועל ידי סיוע ליישובים בתכנון, ארגון וניהול מבני דת.

פרטי התקשרות

מיקום: כפר מונאש, ת.ד 652
מיקוד 42875

מזכירות המועצה הדתית:  איילת חרזי 

זמני פעילות: 16:00 – 08:00

טלפון: 04-6301140

פקס: 09-7880058

דוא"ל: m-datitk@zahav.net.il